مراحل تقاضای ویزاهای موقت کانادا

در این مطلب می خواهم در رابطه با مراحل درخواست ویزای کانادا توصیه هایی بکنم تا از هر گونه دیرکردی در بررسی پرونده های متقاضیان جلوگیری شود.

برای اقدام جهت دریافت ویزا دو روش وجود دارد:

 

روش اول: تقاضا به صورت آنلاین

قدم اول: در باید ابتدا تقاضانامه ی خود را به صورت آنلاین ارسال کنید. زمانی که شما شامل سیستم بیومتریک شدید، از پرداخت وجه جهت سرویس بیومتریک لطفا اطمینان کامل حاصل نمایید.

 

قدم دوم: باید برای ارائه ی مشخصات بیومتریک خود به دفاتر وک مراجعه نمایید. دفاتر وکی که در ترکیه در شهر های آنکارا و استانبول وجود دارد به سیستم ثبت اطلاعات بیومتریک مجهز می باشند. برای یافتن لیست مراکز و دفاتر وک می توانید به وبسایت سی آی سی مراجعه نمایید. ابته توجه داشته باشید که نیازی به پرداخت هزینه ی خدمات اصلی وک در این مرحله نیست، زیرا 85 دلاری که بابت بیومتریک می پردازید، این خدمات را نیز شامل می شود. با توجه به این هزینه ی مذکور، هزینه ی خدمات جانبی را شامل نمی شود.

 

قدم سوم: هنگامی که بخش ویزا پاسپورت شما را خواستند، باید پاسپورت خود را به مرکز وک اولیه ای که اطلاعات بیومتریک شما در آن ثبت شده ارسال نمایید. اگر پاسپورت خود را به یک مرکز وک دیگری ارسال کنید مجبور می شوید که هزینه ی اضافی بپردازید در واقع یعنی هزینه ی انتقال پاسپورت می پردازید. با استفاده از خدمات ویزای وک در ارسال پاسپورت توجه داشته باشید که ، می توانید به صورت آنلاین آن را می توانید پیگیری نمایید. مهاجرت کانادا

 

روش دوم : شخصا و از طریق وک

قدم اول: اگر شما شامل سیستم بیومتریک شده اید، باید هزینه ی سرویس بیومتریک را بپردازید که 85 دلار کانادا می شود.

 

قدم دوم: در این حالت باید شخصا تقاضا نامه ی خود را به مرکز وکی که به سیستم اخذ داده های بیومتریک مجهز می باشد ارائه و تحویل دهید. دفاتر وکی که در ترکیه در شهر های آنکارا و استانبول وجود دارد به سیستم اخذ و ثبت اطلاعات بیومتریک مجهز می باشند. شما می توانید با مراجعه به وبسایت سی آی سی لیست مراکز و دفاتر وک را بیابید. زمانی که تقاضانامه های خود را به وک تحویل می دهید می توانید هم زمان اطلاعات بیومتریک خود را نیز به این دفاتر ارائه دهید. در این روش هم دیگر نیازی به پرداخت هزینه ی خدمات اصلی وک نیست، زیرا 85 دلاری که برای بیومتریک می پردازید، این خدمات را نیز شامل می شود. با وجود این مسئله این هزینه شامل هزینه ی خدمات جانبی نمی شود.

 

قدم سوم: هنگامی که از سوی سفارت پاسپورت شما خواسته شود، دستور العملی را که همراه با درخواست پاسپورت دریافت می کنید در زمان ارسال پاسپورت ، دنبال نمایید.