کانکس پیچ و مهره

کانکس هاي پيچ و مهره اي به کانکس هايي گفته مي شود که تمامي اتصالات آنها به وسيله پيچ و مهره به هم متصل مي گردد و اين امر موجب حمل آسان و همچنين نصب سريع در اين کانکس ها مي گردد.
اسکلت ، ستونها ، کف ، ديوار ها و سقف در اين کانکس ها به وسيله پيچ و مهره در جاي خود نصب مي شوند و اين اتصالات به وسيله عايق پوشيده مي شود. اين کانکس ها در مواقع سيل ، زلزله و ياري رساندن به اسيب ديدگان بسيار کاربرد دارد. براي حمل اين کانکس ها به دليل جدا شدن اجزاء آنها نياز به کاميون هاي بزرگ نيست و حتي طي چند مرحله مي توان آنها را به محل استقرار حمل کرد و همچنين براي مونتاژ آنها نيز نياز به جرثقيل نيست به دليل اجزاء زياد وسبک بودن اين اجزاء.

فوايد کانکس هاي پيچ و مهره:
1. حمل راحت به تمام مناطق و محل هاي صعب العبور.
2. نصب سريع و قابليت مونتاژ و دمونتاژ آسان.
3. امکان گسترش آسان به وسيله اتصال چند کانکس به هم.
4. کاهش هزينه حمل و نقل و بدون نياز به ماشين آلات بزرگ و جرثقيل.
5. ضد زلزله و داراي عايق بندي مناسب.
منبع: اي کانکس