کلاردشت و کوهنوردی

فروش ويلا در کلاردشت- فرهنگ اهالي کلاردشت به ويژه ساکنين دره ي زيباي رودبارک با کوه و کوهنوردي آميخته است و همواره در تيم هاي ملي کوهنوردي مردان ، بانوان و دانشجويان کشور نمايندگاني از کلاردشت حظور دارند
ديواره ي علمکوه بلندترين ديواره ي ايران و هشتمين ديواره ي سخت گذر جهان است. ارتفاع اين ديواره از کف يخچال علمچال تا روي قله ??? متر ميباشد. وجود بيش از پنجاه قله ي بالاي ???? متر باعث معروفيت اين منطقه ي منحصر به فرد کوهنوردي گرديده است ازيت رو همه ساله سه الي چهارهزار نفر براي کوهنوردي به منطقه ي تخت سليمان مي آيند.

معروف ترين قلل منطقه ي تخت سليمان عبارتند از: علمکوه(???? متر) تخت سليمان(????)سياه کمان(????) سياه سنگ ها(????) چالون،دندان اژدها،رستم نيشت،سياه گوک،کرماکوه و ...

در سال ???? ميلادي(???? خورشيدي) براي اولين بار، برادران برن مولر ، گياه شناسان آلماني به کلاردشت آمدند و وارد منطقه ي کوهستاني تخت سليمان شدند و از يال شمال شرقي به قله ي علمکوه رسيدند و علمکوه را به عنوان بلندترين قله ي منطقه معرفي نمودند. در ادامه ي کار برادران برن مولر در سال ???? خورشيدي يک گروه از کوهنوردان انگليسي شامل زمين شناس ،جغرافي دان و گياه شناس به سرپرستي داگلاس باسک از طريق طالقان به منطقه ي حصارچال وارد شده و پس از عبور از يال مرجي کش به قله ي علمکوه رسيدند. يک سال بعد همين گروه به همراه پروفسور اتريشي به نام هانزبوبک استاد جغرافياي دانشگاه برلين و وين با انتخاب مسير کلاردشت ، نقشه اي از منطقه و يخچال هاي آن تهيه کردند

در سال ???? يک گروه آلماني از طريق طالقان صعود خود به علمکوه را انجام دادند که مسير صعود فني آن ها به مسير گرده آلمان ها معروف است

در سال ???? يک گروه ايراني نيز از طريق طالقان ، قله ي علمکوه را فتح نمود و بعد از آن راه براي کوهنوردان ايراني گشوده شد و کوهنوردان دريافتند که از طريق کلاردشت بهتر و آسانتر ميتوان به قلل منطقه و به ويژه ديواره ي علم کوه صعود کرد. و پس از آن گروه هاي بسياري از ايران و ساير کشورهاي جهان براي صعود فني از ديواره ي علم کوه به منطقه آمده و مسيرهاي گوناگوني را نيز روي ديواره ، بنام کشور و گروه خود ثبت کرده اند