اصول معماری و طراحی نمای ساختمان

معماري داخلي- اولين جلوه بصري هر ساختماني نماي آن است که مي تواند با کاربر و مخاطب آن ارتباط برقرار کند. اما اين نما بايد به گونه اي طراحي شود که صرفا يک صفحه دو بعدي فاقد ارزش بصري نباشد، طراحي نماي ساختمان به عنوان اولين عنصر تاثير گذار بر مخاطب بايد فکر شده و طبق اصول طراحي شود و البته که طراحي اصولي نماي ساختمان ها داراي نکته هاي بسياري است که برخي از آن ها را در اين مطلب با هم بررسي خواهيم کرد.

هر فضاي داخلي و خارجي ساختمان کافي است معمارانه طراحي شود
براي نوشتن اين مطلب به سراغ مهندسين مجرب رفته ايم که زيباترين فضاهاي داخلي و خارجي را به بهترين سبک و متد روز دنيا خلق مي نمايند. هر فضاي داخلي اعم از محل کار ، سکونت و يا تفريح قابليت زيبا شدن و انتقال آرامش را داراست، کافي است معمارانه طراحي شود.

طراحي نماي ساختمان,آشنايي با اصول طراحي نماي ساختمان زيبا
نماي ساختمان بايد حفاظت محيط داخل از بيرون و ارتباط فضاي بيرون را با محيط داخل ساختمان برقرار کند

اصول کلي طراحي نماي ساختمان
نماي ساختمان يکي از اجزاي بسيار مهم ساختمان است، نماي ساختمان بايد به شکلي طراحي شود که علي رغم حفاظت محيط داخل از بيرون، ارتباط فضاي بيرون را با محيط داخل ساختمان به خوبي برقرار کند. ما در فضاي شهري با يک ساختمان روبرو نيستيم، در واقع هر ساختمان جزئي از فضاي شهري محسوب مي شود که زشتي آن بر فضاهاي عمومي تأثير گذار است. ساختمان يک موجود منزوي و خود بسنده نيست که بتواند تمام توجه طراح و مالک را به خود جلب کند ، بلکه مي بايست با حفظ شخصيت و اعتبار خود، عنصري از يک جامعه وحدت يافته باشد و اين امر فقط با طراحي خوب نماي خارجي ساختمان امکان پذير است.
طراحي اصولي نماي ساختمان,نماهاي ساختمان چند طبقه
مصالح نماي خوب در کنار يکديگر زيباتر به چشم مي آيند و هماهنگي بيشتري را در نما ايجاد مي کنند


تلفيق متريال هاي مختلف در طراحي نما
همه ما به خوبي از اهميت ديتيل هاي اجرايي با خبر هستيم و مي دانيم که هر چه اين جزئيات در کارها بيشتر باشد کار حرفه اي تر و پخته تر به نظر مي آيد اما قبل از اين که به چگونگي اجراي نماها و ديتيل هاي اجرايي آن توجه کنيم بايد انتخاب مصالح درستي داشته باشيم، شرط رسيدن به يک نماي خوب اين است که بدانيم چه مصالحي در کنار يکديگر زيباتر به چشم مي آيند و هماهنگي بيشتري را در نما ايجاد مي کنند. در طراحي نما هم تنوع رنگ بسيار مهم است هم تنوع بافت و دست يافتن به همه اين نکته ها به وسيله مواد و مصالح استفاده شده در نما به دست مي آيد. 

طراحي اصولي نماي ساختمان
نماها بايد به گونه اي طراحي شوند که علي رغم متفاوت بودن با ساختمان هاي مجاور هماهنگي غير ملموسي هم با آن ها داشته باشد. خط و خطوطي از نماهاي کلي آن منطقه در طراحي آن به چشم بيايد اما متفاوت تر و شاخص تر از ساختمان هاي اطراف خود باشد. انجام اين کار اصلا سخت نيست فقط کافي است تا قبل از طراحي نما بافت و فرهنگ آن منطقه مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرد و سپس نتيجه بررسي ها با کمي ذوق و هنر معمارانه ترکيب شود تا به نتيجه مطلوبي برسد.
آشنايي با اصول طراحي نماي ساختمان, طراحي هاي نماي ساختمان شيک
ايجاد تنوع بيش از حد از مواد و مصالح مي تواند از سادگي و خوانايي نماي ساختمان بکاهد


سادگي و خوانايي نماي ساختمان
در طراحي نماي ساختمان هاي بلند بايد به اين نکته توجه کرد که ايجاد تنوع بيش از حد با استفاده از مواد و مصالح مي تواند از سادگي و خوانايي نماي ساختمان که مهم ترين اصل در طراحي نما است بکاهد. تک رنگ بودن نماي اين ساختمان ها تاثير گذاري بيشتري دارد. براي اين ساختمان ها بهتر است از يک موتيف در همه قسمت هاي نما استفاده شود، و فقط با استفاده از يک يا دو المان شاخص در نما از يکنواختي بصري آن بکاهيد.
دانستني هاي اصول طراحي نماي ساختمان,طراحي نماي ساختمان
با استفاده از طراحي نماي ساختمان مي توانيد کاربري هاي مختلف ساختمان تان را شاخص تر کنيد


تعريف کاربري هاي داخلي ساختمان با استفاده از طراحي نما
اگر در ساختمان مورد نظرتان کاربري هاي مختلفي داريد با استفاده از طراحي نماي ساختمان مي توانيد آن ها را به وسيله مواد و مصالح مختلف شاخص تر کنيد. البته به شرط آن که اين کار نماي شما را بيهوده شلوغ نکند و کارآيي آن را تحت شعاع قرار ندهد.
نماي ساختمان, طراحي اصولي نماي ساختمان,نماي ساختمان
نورپردازي ساختمان بايد به گونه اي باشند که اول خود نما و بعد نورپردازي ساختمان به چشم بيايد


نورپردازي نماي ساختمان
نورپردازي نماي ساختمان هم به اندازه طراحي خود نماي ساختمان مهم است. چرا که اين نورپردازي ها باعث خواهند شد که ساختمان شما در شب نيز همانند روز زنده، پويا و تاثير گذار باشد. اما بايد به اين نکته توجه کنيد که نورپردازي ها بايد به گونه اي صورت بگيرند که خيلي خيره کننده نباشند و بر طراحي نماي ساختمان تاکيد داشته باشند. يعني اول خود نما به چشم بيايد و در مرحله بعدي نورپردازي آن.
نماهاي ساختمان,نورپردازي نماي ساختمان
از لحاظ بصري نمايي داراي ارزش است که بسيار سيال و پويا باشد

پويايي در طراحي نماي ساختمان
از لحاظ بصري نمايي داراي ارزش است که بسيار سيال و پويا باشد. اين سياليت و پويايي را به روش هاي مختلف مي توان در نماي ساختمان به وجود آورد. عوض کردن ابعاد بازشوهاي نما مانند پنجره ها، تلفيق مصالح مختلف، ترکيب المان هاي افقي و عمودي در نما براي تاکيد بيشتر همه از جمله کارهايي است که مي توان براي ايجاد سياليت و پويايي در نماي ساختمان استفاده کرد.